Ithemes security plugin là một trong những plugin bảo mật tốt nhất giành cho wordpress. Plugin này cơ bản có đầy đủ chức năng bảo mật để đảm bảo an toàn cho hoạt động của một website.

Plugin này có một chức năng thay đổi đường dẫn truy cập vào trang admin mặc định (domain/wp-admin) của wordpress. Không may một ngày đẹp trời bạn quên mất đường dẫn vào trang quản trị, website cứ báo lỗi HTTP 404. Vậy làm thế nào để truy cập vào trang quản trị và lấy lại thông tin đường dẫn đây? Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện điều đó.

Đầu tiên, bạn phải có quyền truy cập vào Hosting chứa source code thông qua SSH hoặc qua những Web Control Panel (Directadmin, Plesk, cPanel . . .)

Bước 1: De-activate iThemes security plugin

Thay đổi tạm thời tên thư mục chứa plugin (tên thay đổi tuỳ ý)
wp-content/plugins/better-wp-security => wp-content/plugins/better-wp-security-bk

Bước 2: Truy cập vào wp-admin

Bây giờ bạn có thể truy cập vào trang quản trị admin như bình thường thông qua URL mặc định domain/wp-admin

Bước 3: Re-activate iThemes security plugin

Đổi tên thư mục về lại tên ban đầu (wp-content/plugins/better-wp-security). Hệ thống sẽ tự kích hoạt plugin và trở lại config ban đầu của plugin (không thể truy cập bằng đường dẫn domain/wp-admin).

Bước 4: Thay đổi lại login slug

Bước này bạn có thể xem lại hoặc thay đổi đường dẫn trang quản trị admin mới

Security > Advanced > Hide Backend > Configure settings (Button)